arrow_backبازگشت

صنایع خودرو سازی

از مواد ترموپلاستیک الاستومر (TPE - TPV) به صورت گسترده در تعداد زیادی از قطعات خودرو استفاده می شود


تصویر نمونه از لوله های ورودی هوا شرکت سپنتا پیشه پاسارگاد

لوله های ورودی هوا

تصویر نمونه از پوشش پدال کلاچ و ترمز شرکت سپنتا پیشه پاسارگاد

پوشش پدال کلاچ و ترمز

تصویر نمونه از پوشش دنده شرکت سپنتا پیشه پاسارگاد

پوشش دنده

تصویر نمونه از نوارهای آّگیر و آب بند دور شیشه شرکت سپنتا پیشه پاسارگاد

نوارهای آّگیر و آب بند دور شیشه

تصویر نمونه از استفاده به عنوان مقاوم کننده ضربه در آمیزه های سپر انواع خودرو شرکت سپنتا پیشه پاسارگاد

استفاده به عنوان مقاوم کننده ضربه در آمیزه های سپر انواع خودرو

تصویر نمونه از کف پوش های سه بعدی صندوق عقب خودرو شرکت سپنتا پیشه پاسارگاد

کف پوش های سه بعدی صندوق عقب خودرو

تصویر نمونه از کف پوش های سه بعدی داخل خودرو شرکت سپنتا پیشه پاسارگاد

کف پوش های سه بعدی داخل خودرو

تصویر نمونه از استفاده به عنوان وایر های شمع خودرو شرکت سپنتا پیشه پاسارگاد

استفاده به عنوان وایر های شمع خودرو

تصویر نمونه از انواع گردگیرهای پلوس شرکت سپنتا پیشه پاسارگاد

انواع گردگیرهای پلوس

تصویر نمونه از پوشش ایر بگ شرکت سپنتا پیشه پاسارگاد

پوشش ایر بگ

تصویر نمونه از نوارهای آبگیر دور درب ها، کاپوت و صندوق عقب انواع خودرو شرکت سپنتا پیشه پاسارگاد

نوارهای آبگیر دور درب ها، کاپوت و صندوق عقب انواع خودرو

تصویر نمونه از انواع گرد گیرهای جعبه فرمان شرکت سپنتا پیشه پاسارگاد

انواع گرد گیرهای جعبه فرمان

تصویر نمونه از استفاده به عنوان پوشش شیلنگ سوخت، و همچنین شیلنگ های لاستیکی شرکت سپنتا پیشه پاسارگاد

استفاده به عنوان پوشش شیلنگ سوخت، و همچنین شیلنگ های لاستیکی