مشخصات فنی محصولات

برای مشاهده لیست مشخصات فنی مربوط به هر بخش رو دکمه "مشاهده دیتاشیت ها" کلیک کنید

Thermopex TU

loading animation
Loading...

ترموپلاستیک های پلی یورتانی

Thermopex TE

loading animation
Loading...

ترموپلاستیک های بلوکی استایرنی بر پایه SEBS

Thermopex TS

loading animation
Loading...

ترموپلاستیک های بلوکی استایرنی بر پایه SBS

Thermopex TV

loading animation
Loading...

ترموپلاستیک های پخت شبکه ای شده بر پایه EPDM

PA

loading animation
Loading...

انواع آمیزه های پلی آمید